Покана за участие/съавторство в книга

Уважаеми колеги,
Като се има предвид вашата съпричастност и изследвания в областта на екосистемните услуги в България, имаме удоволствието да ви изпратим покана за участие в книга с работно заглавие: ЕКОСИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ. ПЪРВИ МАЛКИ СТЪПКИ КЪМ ГОЛЕМИЯ СКОК ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО.

Книгата се издава в рамките на проект: "Картиране и оценка на сладководни и морски екосистемни услуги в България", изпълняван по Програма BG03 "Биологично разнообразие и екосистеми" на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.


Указания за подготовка и представяне на материали за книгата pdf

Търсене

С подкрепата на

logo eaa grants

Програмен оператор