В периода 13-17 февруари 2017 г. група от 10 експерти от проекта FEMA посети Норвегия като страна-донор на програмата BG03 "Биоразнообразие и екосистеми"

В периода 13-17 февруари 2017 г. група от 10 експерти от проекта FEMA посети Норвегия като страна-донор на програмата BG03 "Биоразнообразие и екосистеми". В състава на групата пътуваха Васил Василев (RESAC), Венцислав Василев (РЕЦ), Галя Георгиева (ИБЕИ-БАН), Димитър Беров (ИБЕИ-БАН), Дочка Велкова (Клуб Икономика 2000), Лора Стоева (РЕЦ), Спартак Керемидчиев (Клуб Икономика 2000) Стефания Клайн (ИБЕИ-БАН), и Яна Кирилова (Клуб Икономика 2000), Янка Пресолска (ИБЕИ-БАН).

Основната цел на посещението бе обмяна на опит по текущи въпроси на оценяването и картирането на сладководни и морски екосистеми и бъдещо сътрудничество по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ/ЕИП) през следващия програмен период.

В постерната сесия на конференцията беше представен и постер за дейностите и напредъка по проекта.

В рамките на посещението бяха проведени срещи в Норвежката дирекция по водни ресурси и енергетика в гр. Осло (Norwegian Water Resources and Energy Directorate, NVE) , Норвежкия институт по био-икономика (Norwegian Institute for Bio-Еconomy Research, NIBIO) в гр. Ос и Норвежкия институт за водни изследвания (Norwegian Institute for Water Research, NIVA) в гр. Осло.

Протокол от среща със страна донор – Норвегия, 14.02.2017, NVE, Норвегия, Осло pdf
Протокол от среща със страна донор – Норвегия, 15.02.2017, NIBIO, Норвегия, Ос pdf
Протокол от среща със страна донор – Норвегия, 16.02.2017, NIVA, Норвегия, Осло pdf

Търсене

С подкрепата на

logo eaa grants

Програмен оператор