2.6. Съвместна конференция с международно участие на страните донори, страните членки на ЕС и / или Балканския регион на тема състояние на морските екосистеми / картиране и оценка на морските екосистемни услуги

2.Разпространение на дейностите и публичност на проекта
2.1. Прессъобщения за проекта
2.2. Пресконференция за целите и резултатите на проекта
2.3. Участие в координационни събития с други проекти по настоящата програма
2.4. Предоставяне на печатни материали на проекта
2.5. Подготовка и участие в конференции, работни срещи и семинари на тема картиране и оценка на морските екосистемни услуги
Бланка на български език (BG) в MS Word документ, А4, ориентация "Portrait" doc

Бланка на английски език (EN) в MS Word документ, А4, ориентация "Portrait"

doc

Бланка на български език (BG) в MS Word документ, А4, ориентация "Landscape"

doc

Бланка на английски език (EN) в MS Word документ, А4, ориентация "Landscape"

doc

Бланка на български език (BG) в MS PowerPoint документ

ppt

Бланка на английски език (EN) в MS PowerPoint документ

ppt

Бланка за "Регистрационна форма" на български език (BG) в MS Word документ, А4, ориентация "Landscape"

doc

Бланка за "Присъствен списък" на български език (BG) в MS Word документ, А4, ориентация "Landscape"

doc

Бланка за постер в MS PowerPoint документ

ppt
2.7. Обновяване на настоящите уеб сайтове на партньорите и разработка на интернет страницата на проекта, както и GIS портал
2.8. Изготвяне на информационна справка за екосистемните услуги на моретата и публикуване онлайн за широка публика pdf
2.9. Публикуване на научните резултати за оценка и картиране на РБУ и морските екосистеми в книга pdf

Search

Търсене

С подкрепата на

logo eaa grants

Програмен оператор