Презентации


31.03.2017 – Международна конференция "Картиране и оценка на сладководните и морски екосистемни услуги в България", София, България
Представяне на проекта: цели, партньори, дейности, постигнати резултати pdf
Използвани подходи при картиране на типове сладководни екосистемни pdf
Методики за оценка на състоянието на сладководните екосистеми и техните услуги pdf
Картиране и оценка на сладководните екосистеми в България – подходи при анализи за състояние и услуги pdf
Резултати по проекта – ГИС база данни и картен материал: потенциал за бъдещо използване и мултидисциплинарно приложение pdf
Заинтересовани страни и екосистемни услуги – разпознаване, картиране и оценка pdf
Речните перлени миди и техните екосистемни услуги pdf
Оценка и картиране и на морските екосистемни типове, състояние и услуги в Българските черноморски води – общо представяне на проекта pdf
Оценка и картиране на състоянията и услугите на черноморските екосистеми пред българския бряг pdf
Картиране на морските екосистеми и техните услуги - резултати, ГИС база данни и картен материал pdf
Китовете и екосистемните услуги – наблюдаване на китове като туристическа атракция pdf

06-07.02.2017 – Международна научна конференция "Картиране и оценка на екосистемите и техните услуги - Науката в действие", София, България
Mapping of marine ecosystems and their services in the Bulgarian Black Sea region. Evaluation of current condition pdf

 

Търсене

С подкрепата на

logo eaa grants

Програмен оператор