Бенефициент

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките (ИБЕИ – БАН)

Адрес:
ул. "Майор Ю. Гагарин" № 2
1113 София, България

Тел: (+359 2) 871 71 95; 02/873 61 37; Факс: (+359 2) 870 54 98

Ръководител на проекта: проф. Йордан Узунов –
Главен научен координатор: доц. Лъчезар Пехливанов –
Главен координатор за морските екосистеми: доц. Венцислав Карамфилов –
Финансов мениджър: ас. Лора Йосифова –

Ел. поща:
Уебсайт: www.iber.bas.bg

 

Партньори

Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК

Адрес:
ул."Цар Асен" 61, ет. 2
1463 София, България

Тел./Факс: (+359 2) 980 07 31

Ръководител проекти: Васил Василев –
ГИС експерт: Надя Цветкова –
Еколог: Яна Николова –

Ел. поща
Уебсайт: www.resac-bg.org

 

Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа - клон България (РЕЦ България)

Адрес:
ул. "Париж" №7, офис 17
1000 София, България

Тел./Факс: +(359 2) 983 52 17

Директор национален офис: Венцислав Василев –
Ръководител проекти: Михаела Динева –

Ел. поща:
Уебсайт: www.rec.bg

 

Клуб "Икономика 2000"

Адрес:
ул. "Стара планина" № 74
п.к. 1710
1527 София, България

Тел: (+359 2) 944 50 27/74; Факс: (+359 2) 944 50 81

Координатор на проекта: Яна Кирилова –
Технически сътрудник: Вероника Шопова –

Ел. поща:
Уебсайт: www.club2000.org

Търсене

С подкрепата на

logo eaa grants

Програмен оператор